Επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Articles

Επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

στις περιπτώσεις αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε μια εταιρεία/συνεταιρισμό είναι ευθύνη των νέων αξιωματούχων/συνεταίρων μιας εταιρείας/συνεταιρισμού

  • 20 May 2024
  • Author: FinHub
  • Number of views: 110
  • 0 Comments
Επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής με θέμα «Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» ημερομηνίας 14/03/2024, ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε μια εταιρεία/συνεταιρισμό είναι ευθύνη των νέων αξιωματούχων/συνεταίρων μιας εταιρείας/συνεταιρισμού πριν από την αποδοχή του διορισμού τους, να προβούν σε σχετική έρευνα κατά πόσο μια εταιρεία/συνεταιρισμός έχει δηλώσει τους πραγματικούς δικαιούχους στο σύστημα των πραγματικών δικαιούχων του ΤΕΕΔΙ.

Διαφορετικά σε περίπτωση αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε μια εταιρεία/συνεταιρισμό, οι χρηματικές επιβαρύνσεις θα επιβαρύνουν τους αξιωματούχους/συνεταίρους που είναι διορισμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων.

Print

FinHub Cyprus

Empowering businesses, accountants, lawyers and tax experts across Cyprus

Phone: +357 25 080 495

Email: support@finhub.com.cy


@ 2023 by FinHub.com.cy  |  Privacy Statement  |  Terms of Use