Άπειρο Προσωπικό Λογιστηρίου Χ 2
Back

Άπειρο Προσωπικό Λογιστηρίου Χ 2REF.NUM: 221492

Εργοδότης: Θα ανακοινωθεί στους υποψήφιους που θα επιλεχθούν

Πόλη: Λευκωσία

Ελεγκτικό γραφείο αναζητεί άπειρο προσωπικό (2 άτομα) για το τμήμα λογιστηρίου στη Λευκωσία για τον ρόλο του bookkeeper.

Προσόντα

  • Προϋπόθεση – Απόφοιτος πανεπιστημίου Κύπρου ή Εξωτερικού
  • Κάτοχος Higher
  • Ικανότητα να δουλεύει αυτόνομα και να παίρνει πρωτοβουλίες
  •  

Ισχύ: Άμεση

Μισθοδοσία: Ευρώ 1,000 καθαρος μισθός

Στοιχεία επικοινωνίας: support@finhub.com.cy

FinHub Cyprus

Empowering businesses, accountants, lawyers and tax experts across Cyprus

Phone: +357 25 080 495

Email: support@finhub.com.cy


@ 2023 by FinHub.com.cy  |  Privacy Statement  |  Terms of Use