ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Articles

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

  • 25 June 2024
  • Author: FinHub
  • Number of views: 88
  • 0 Comments
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/6/2024 (ΚΔΠ 209/2024), παρατείνεται μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2024 η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της #Δήλωσης #Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 και πληρωμής του #οφειλόμενου #φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής #Δήλωσης #Εισοδήματος #Ατόμου για το έτος 2023 έχουν #Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και #Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το έτος 2023, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος #TaxisNet στη διεύθυνση https://lnkd.in/dUM6G3ft

Print

FinHub Cyprus

Empowering businesses, accountants, lawyers and tax experts across Cyprus

Phone: +357 25 080 495

Email: support@finhub.com.cy


@ 2023 by FinHub.com.cy  |  Privacy Statement  |  Terms of Use