ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Articles

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 • 2 May 2024
 • Author: FinHub
 • Number of views: 717
 • 0 Comments
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο (προτιμότερο)
 2. Συμπλήρωση στοιχείων και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για υποβολή αίτησης
 3. Μάζεμα προσφορών, προσωπικών στοιχείων, και στοιχείων υποστατικού / επιχείρησης κτλ
 4. Συμπλήρωση αίτησης και υποβολή
 5. Πληρωμή εξόδων κτλ μέσω τραπεζικού λογαριασμού εταιρείας
 6. Ολοκλήρωση πληρωμών (50% η και 100% εξαρτάται από το πρόγραμμα)
 7. Αίτησης πληρωμής χορηγίας
 8. Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος
 9. Πληρωμή χορηγίας

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο αιτητής θα πρέπει πρώτα να πληρώσει για τα διάφορα αγαθά, εξοπλισμό, ανακαινίσεις κτλ και μετά να αιτηθεί την πληρωμη / χορηγία.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο αιτητής θα πρέπει πρώτα να πληρώσει για τα διάφορα αγαθά, εξοπλισμό, ανακαινίσεις κτλ και μετά να αιτηθεί την πληρωμη / χορηγία.

 ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 Συνήθως 6 - 12 μήνες απο την ημερομηνία απαίτησης της πληρωμής (που συνεπάγεται με περίπου δύο - τρία χρόνια απο την ημερομηνία υποβολής αίτησης).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η δημιουργία της Κυπριακής εταιρείας γίνεται κυρίως λόγω φορολογικού πλεονεκτήματος και όχι κατ αναγκη λόγο των παραμέτρων των σχεδίων επιχορηγησεων. Έτσι είναι σύνηθες / απαραίτητη η δημιουργία καινούργιας εταιρείας.

ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ είναι εξαιρούμενος του κόστους και χρηματοδότησης / χορηγίας καθώς θα ανακτήθει με τις τριμηνιαίες δηλώσεις Φ.Π.Α της εταιρείας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές μπορούν να γίνουν στο όνομα του / των μετόχων μέχρι να δημιουργηθεί η Κυπριακή εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολόγηση των υπηρεσιών και αγορών αλλά καλό είναι να γίνεται στο όνομα της εταιρείας για σκοπούς χορηγίας και φορολογίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η εταιρεία θα πληρώνει τα νόμιμα τιμολόγια, με Κυπριακό ΦΠΑ και απο τρίτα πρόσωπα, για τα οποία θα ζητήσει επιχορήγηση και τα οποία θα έπρεπε να συμπεριλάβει στην αρχική αίτηση της.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εταιρεία πρέπει να κρατάει σε ξεχωριστό φάκελο τα τιμολόγια τα οποία εμπίπτουν στην χορηγία καθώς θα ζητηθούν στον διοικητικό η στον επί τόπου έλεγχο. Εξυπακούεται ότι αυτά τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα στις λογιστικές εγγραφές της εταιρείας.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Το κάθε πρόγραμμα έχει το δικό του ποσοστό απόκτησης από την αρχική αίτηση που είναι αρκετό και λογικό. Σε περίπτωση που η αίτηση διαφέρει κατά πολύ από την υλοποίηση της, πρέπει άμεσα ο αιτητής να ειδοποιήσει τις αρχές και να πάρει έγκριση για τις ανάλογες αλλαγές 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η κάθε αίτηση αξιολογητή με παρόμοιο τρόπο. Πρώτα διοικητικά και μετά επί τόπου. Κάθε σχέδιο έχει τις δικές του παραμέτρους οι οποίες μεταφράζονται σε μονάδες και τις οποίες ο αιτητής πρέπει να συμπληρώσει όταν αιτηθεί την πληρωμή της χορηγίας.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κατα την υποβολή της σχετικής χορηγίας πρέπει ο αιτητής να μπορεί να αποδείξει με τραπεζικό λογαριασμό ότι κατέχει / μπορεί να καλύψει ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εξόδων για τα οποία ζητεί επιχορήγηση. 

Για παράδειγμα, αν ο αιτητής ζητά Ευρώ 120,000 επιχορήγηση τότε πρέπει με την υποβολή της αίτησης του να καταθέσει επίσης αποδεικτικά στοιχεία (συνήθως τραπεζικούς λογαριασμούς) που να καλύπτουν το 60% (το ποσοστό αλλάζει με το πρόγραμμα).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συνήθως εγκρίνονται μόνο μια φορά όταν είναι επαρκώς δικαιολογημένες.


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ελάτε σε άμεση επικοινωνία με τους αδειοδοτημένους συμβούλους μας εντελώς δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας μας.

Πατήστε αυτο τον σύνδεσμο, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και περιγράψετε την επιχείρηση που προτίθεστε να δημιουργήσετε, τα χρήματα που διατίθεται και όσες πιο πολλές πληροφορίες επί του θέματος μπορείτε να δώσετε έτσι ώστε οι σύμβουλοί μας να μπορέσουν να σας εξυπηρετήσουν καλύτερα.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε απευθείας τηλεφωνικός στο 25 080 495 ή μέσο μαιλ στο support@funbhub.com.cy

 

Print

FinHub Cyprus

Empowering businesses, accountants, lawyers and tax experts across Cyprus

Phone: +357 25 080 495

Email: support@finhub.com.cy


@ 2023 by FinHub.com.cy  |  Privacy Statement  |  Terms of Use