Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – 2 - με ανώτατο επιλέξιμο Προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000.

Articles

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – 2 - με ανώτατο επιλέξιμο Προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000.

  • 13 April 2024
  • Author: FinHub
  • Number of views: 3405
  • 0 Comments
Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – 2 - με ανώτατο επιλέξιμο Προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000.

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. (Οι δραστηριότητες που εξαιρούνται αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Σχεδίου).

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% για νέους και νέες ηλικίας 18-29 ετών, ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 ετών και γυναίκες ηλικίας 30-55 ετών η ένταση θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια -ανέγερση, αγορά, ανακαίνισηδιαμόρφωση χώρων-, Προβολή-Προώθηση και Άλλες Δαπάνες), με ανώτατο επιλέξιμο Προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, τον Κατάλογο Δικαιολογητικών, καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και συγκεκριμένα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις/προτάσεις από τους Δικαιούχους θα υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα καθορίζεται στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867178/156/317/109/194

 

Χρειάζεστε Βοήθεια

Πατήστε αυτό τον σύνδεσμο και συμπληρώστε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να λάβετε προσφορές απο τους. αδειοδοτημενους επαγγελματίες μας.

 

 

Documents to download

  • 8(.png, 278.69 KB) - 183 download(s)
  • 6(.png, 2.07 MB) - 130 download(s)
Print

FinHub Cyprus

Empowering businesses, accountants, lawyers and tax experts across Cyprus

Phone: +357 25 080 495

Email: support@finhub.com.cy


@ 2023 by FinHub.com.cy  |  Privacy Statement  |  Terms of Use